HI-CRETE

Tin Tức


01.06.2022_HI-CRETE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO

01.06.2022_HI-CRETE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO "NEW SOLUTIONS IN APPLICATION OF FLOORING AND ROOFING"

[Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2022] Hi-Crete tổ chức thành công hội thảo giới thiệu các sản phẩm mới về thi công hoàn thiện sàn bê tông và sàn mái cũng như một số sản phẩm thế mạnh của Hi-Crete trong lĩnh vực xây dựng.