HI-CRETE

SẢN PHẨM PHỤ TRỢ


HI-CRETE FIBER MESH

HI-CRETE FIBER MESH

Lưới sợi polyester gia cố lớp chống thấm
HI-CRETE HYPERSTOP

HI-CRETE HYPERSTOP

Băng trương nở dùng chống thấm mạch ngừng bê tông
HI-CRETE LATEX

HI-CRETE LATEX

Phụ gia chống thấm cho vữa và tác nhân kết nối
HI-CRETE PU 50

HI-CRETE PU 50

Hợp chất trám khe co giãn gốc Polyurethane, đàn hồi cao.
HI-CRETE SEALANT BM

HI-CRETE SEALANT BM

Hợp chất trám khe co giãn gốc Bitum.
HI-CRETE WATERSTOP

HI-CRETE WATERSTOP

Băng cản nước PVC dùng chống thấm mạch ngừng bê tông.