HI-CRETE

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 2023


THE RIVANA

THE RIVANA

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước

Tổng thầu: Công Ty Cổ phần Xây dựng An Phong

Sản phẩm: Hi-Crete Tile-Fix C1, Hi-Crete Mortar M100

CARDINAL COURT PHÚ MỸ HƯNG

CARDINAL COURT PHÚ MỸ HƯNG

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng

Tổng thầu: Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á)

Sản phẩm: Hi-Crete Tile-Fix C1, Hi-Crete Tile-Fix C1, Hi-Crete Tile-Grout

DỰ ÁN SHOPHOUSE LIỀN KỀ MIK LONG AN

DỰ ÁN SHOPHOUSE LIỀN KỀ MIK LONG AN

Chủ đầu tư: Công Ty CP Tập đoàn MIKGroup Việt Nam

Tổng thầu: Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viteccons

Sản phẩm: Hi-Crete Tile-Fix C1, Hi-Crete Tile-Fix Eco, Hi-Crete Tile-Grout

DEFINE

DEFINE

Chủ đầu tư: CapitaLand Vietnam

Tổng thầu: Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á)

Sản phẩm: Hi-Crete Tile-Fix C1, Hi-Crete Tile-Grout & Hi-Crete Skim-In

ENTOBEL ANIMAL FEED INGREDIENT

ENTOBEL ANIMAL FEED INGREDIENT

Chủ đầu tư: Entobel Vietnam Co.,Ltd

Tổng thầu: CBC Construction Joint - Stock Company

Sản phẩm: Hi-Crete Grout M65, Hi-Crete Flex 300, Hi-Crete Skim-In