HI-CRETE

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 2021


IMG PHƯỚC ĐÔNG

IMG PHƯỚC ĐÔNG

Chủ đầu tư: IMG Phước Đông Joint Stock Company

Tổng thầu: CBC Construction Joint - Stock Company

Sản phẩm: Hi-Crete Hard Top

OPAL BOULEVARD

OPAL BOULEVARD

Chủ đầu tư: Công Ty CP Hà An

Tổng thầu: Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á)

Sản phẩm: Hi-Crete Tile-Fix C2, Hi-Crete Tile-Grout & Hi-Crete Mortar

NHÀ MÁY MAXIHUB - NHƠN TRẠCH

NHÀ MÁY MAXIHUB - NHƠN TRẠCH

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Maxihub

Tổng thầu: Công Ty TNHH TM DV XD Kim Hưng Long

Sản phẩm: Hi-Crete Cote 15-AS

CHỢ TIÊN LỮ - HƯNG YÊN

CHỢ TIÊN LỮ - HƯNG YÊN

Chủ đầu tư: HTX Đầu Tư, Xây Dựng, Quản Lý & Khai Thác Chợ Thái Khang

Tổng thầu: Công Ty CP Đầu Tư & Phát Triển Thương Mại Hacovina

Sản phẩm: Hi-Crete Grout M65 & Hi-Crete Flex 150

NHÀ MÁY KPS HẢI DƯƠNG

NHÀ MÁY KPS HẢI DƯƠNG

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH KSP Việt Nam

Tổng thầu: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viki

Sản phẩm: Hi-Crete Flex 150 & Magnum SR