HI-CRETE

KEO DÁN GẠCH ĐÁ


HI-CRETE TILE-FIX C1

HI-CRETE TILE-FIX C1

Vữa ốp lát gốc xi măng dùng cho gạch ceramic và đá
HI-CRETE TILE-FIX CTE

HI-CRETE TILE-FIX CTE

Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng hai thành phần, chống trượt cho măt đứng, thời gian mở kéo dài
HI-CRETE TILE-FIX ECO

HI-CRETE TILE-FIX ECO

Vữa ốp lát gốc xi măng dùng cho gạch ceramix và đá
HI-CRETE TILE-FIX HS

HI-CRETE TILE-FIX HS

Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng hai thành phần, chống trượt cho mặt đứng, đóng rắn nhanh, dùng cho gạch ceramix và đá
HI-CRETE TILE-FIX LASTIC

HI-CRETE TILE-FIX LASTIC

Vữa ốp lát cao cấp một thành phần gốc nhựa polymer tổng hợp, chuyên dùng cho khu vực sảnh , mặt tiền, nơi công cộng
HI-CRETE TILE-FIX PLUS

HI-CRETE TILE-FIX PLUS

Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng một thành phần, chuyên dùng cho khu vực hồ bơi, bể nước, phòng xông hơi, spa
HI-CRETE TILE FIX-POXY

HI-CRETE TILE FIX-POXY

Vữa ốp lát cao cấp gốc epoxy, có khả năng kháng hóa chất cao
HI-CRETE TILE-FIX PREMIUM

HI-CRETE TILE-FIX PREMIUM

Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng hai thành phần, chuyên dùng cho tấm sợi, cemboarrd, nền gạch chồng gạch