HI-CRETE

KEO DÁN GẠCH ĐÁ


HI-CRETE TILE-FIX C1

HI-CRETE TILE-FIX C1

Keo dán gạch và đá cao cấp gốc xi măng, đạt tiêu chuẩn C1
HI-CRETE TILE-FIX C2

HI-CRETE TILE-FIX C2

Keo dán gạch và đá cao cấp gốc xi măng, đạt tiêu chuẩn C2
HI-CRETE TILE-FIX HS

HI-CRETE TILE-FIX HS

Keo dán gạch và đá cao cấp gốc xi măng, phát triển cường độ bám dính sớm.
HI-CRETE TILE FIX-POXY

HI-CRETE TILE FIX-POXY

Vữa dán và chít mạch cao cấp gốc epoxy, có khả năng kháng hóa chất cao
HI-CRETE TILE-FIX LASTIC

HI-CRETE TILE-FIX LASTIC

Phụ gia dùng trộn vào keo dán gạch nhằm tăng khả năng bám dính, đàn hồi cho keo dán gạch C1 và C2