HI-CRETE

VỮA XÂY TÔ, CÁN NỀN


Vữa khô trộn sẵn gốc xi măng,

ứng dụng cán nền, xây hoàn thiện.

HI-CRETE FLOORCSREED

HI-CRETE FLOORCSREED

Vữa cán nền trộn sẵn gốc xi măng, giảm co ngót, cường độ cao, có thể bơm được
HI-CRETE FLOORSCREED WP

HI-CRETE FLOORSCREED WP

Vữa cán nền chống thấm trộn sẵn gốc xi măng, giảm co ngót, cường độ cao, có thể bơm được
HI-CRETE TILE BLOCK

HI-CRETE TILE BLOCK

Vữa trộn sẵn gốc xi măng chất lượng cao, ứng dụng cho gạch block
HI-CRETE WALL PLASTER

HI-CRETE WALL PLASTER

Vữa trát tường trộn sẵn gốc xi măng, giảm co ngót, có thể bơm & phun được
HI-CRETE WALL PLASTER WP

HI-CRETE WALL PLASTER WP

Vữa trát tường chống thấm trộn sẵn gốc xi măng, có thể bơm & phun được