HI-CRETE

SƠN HOÀN THIỆN SÀN


Sơn hoàn thiện sàn gốc epoxy, pu.Thi công dạng lăn tự san phẳng

HI-CRETE COTE 01

HI-CRETE COTE 01

Sơn phủ epoxy dạng coating, sản phẩm gốc dung môi hai thành phần. Có khả năng bám dính tốt, kháng hóa chất cao.
HI-CRETE COTE 02

HI-CRETE COTE 02

Sơn phủ epoxy gốc nước, hai thành phần
HI-CRETE COTE 15

HI-CRETE COTE 15

Sản phẩm epoxy tự san phẳng không dung môi, ba thành phần có cường độ cao
HI-CRETE COTE PU

HI-CRETE COTE PU

Sản phẩm sơn phủ gốc Polyurethane, hai thành phần.
HI-CRETE COTE PU-HF

HI-CRETE COTE PU-HF

Hệ sàn Polyurthane cao cấp tự san phẳng, trống trượt
HI-CRETE P01

HI-CRETE P01

Sản phẩm sơn lót epoxy dung môi , ứng dụng làm lớp lót cho các sản phẩm epoxy, PU
 HI-CRETE P02

HI-CRETE P02

Sản phẩm sơn lót epoxy gốc nước, ứng dụng làm lót cho các sản phẩm epoxy gốc nước