HI-CRETE

PHỤ GIA PHỤ TRỢ


HI-CRETE FUME A

HI-CRETE FUME A

Phụ gia chống ăn mòn và chống thấm cho bê tông
FLOWCAST FA20

FLOWCAST FA20

Phụ gia bù và giảm co ngót, ứng dụng cho bê tông và vữa.
HI-CRETE CURE

HI-CRETE CURE

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Acrylic
HI-CRETE RELAESE W1

HI-CRETE RELAESE W1

Hợp chất tháo dỡ ván khuôn gốc nước