HI-CRETE

PHỤ GIA PHỤ TRỢ


HI-CRETE FUME A

HI-CRETE FUME A

Phụ gia silicafume dạng bột, dùng sản xuất bê tông cường độ cao và bê tông chống ăn mòn.
HI-CRETE WP

HI-CRETE WP

Phụ gia chống thấm cho bê tông
HI-CRETE CURE

HI-CRETE CURE

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Acrylic
HI-CRETE RELAESE

HI-CRETE RELAESE

Phụ gia hỗ trợ tháo ván khuôn