HI-CRETE

KEO CHÍT MẠCH


Test mô tả

HI-CRETE TILE-GROUT LASTIC

HI-CRETE TILE-GROUT LASTIC

Vữa chít mạch cao cấp gốc 1 thành phần gốc nhựa tổng hợp, chuyên dùng cho hồ bơi, bể nước, phòng xông hơi
HI-CRETE TILE-GROUT PLUS

HI-CRETE TILE-GROUT PLUS

Vữa chít mạch cao cấp 2 thành phần gốc xi măng, có chức năng chống thấm, dùng cho hồ bơi, phòng xông hơi
HI-CRETE TILE-GROUT POXY

HI-CRETE TILE-GROUT POXY

Vữa dán và chít mạch cao cấp gốc epoxy, có khả năng kháng hóa chất ch
HI-CRETE TILE-GROUT

HI-CRETE TILE-GROUT

Vữa chít mạch cao cấp gốc xi măng, cho các mạch gạch rộng 6mm