HI-CRETE

KEO CHÍT MẠCH


Test mô tả

HI-CRETE TILE-GROUT

HI-CRETE TILE-GROUT

Keo chà ron gạch gốc xi măng cải tiến có cát hoặc không cát, có khả năng bám dính và chống thấm cao. Ứng dụng cho bề rộng ron gạch từ 1 – 10mm
HI-CRETE TILE-GROUT POXY

HI-CRETE TILE-GROUT POXY

Keo chà ron gạch gốc epoxy, áp dụng cho các khu vực gạch chịu axit và ăn mòn cao
HI-CRETE TILE-GROUT LASTIC

HI-CRETE TILE-GROUT LASTIC

Phụ gia dùng để pha vào keo chà ron Tile-Grout nhằm tăng khả năng bám dính, chống thấm và đàn hồi