HI-CRETE

BỘT BẢ/ SKIMCOAT


Bột bả trầntường cao cấp,

ứng dụng trong nhà ngoài trời.