HI-CRETE

BỘT BẢ/ SKIMCOAT


Bột bả trầntường cao cấp,

ứng dụng trong nhà ngoài trời.

HI-CRETE SKIM WP

HI-CRETE SKIM WP

Bột trét cao cấp, ứng dụng trong nhà và ngoài trời, có chức năng chống thấm
HI-CRETE SKIM-IN

HI-CRETE SKIM-IN

Bột trét hoàn thiện cho tường, ứng dụng trong nhà