HI-CRETE

VỮA SỬA CHỮA


Vữa sửa chữa gốc xi măng, epoxy, nhựa tổng hợp, xử bề mặt khuyết tật tông, độ bám dính cao.

HI-CRETE ED 731

HI-CRETE ED 731

Chất kết dính epoxy đa năng, hai thành phần, có cường độ và độ bám dính cao.
HI-CRETE ED 752

HI-CRETE ED 752

Chất kết dính epoxy đa năng, hai thành phần. Dùng bơm và vá vết nứt bê tông
HI-CRETE MORTAR FILLED

HI-CRETE MORTAR FILLED

Vữa khô trộn sẵn gốc xi măng, ứng dụng xử lý lún nền
HI-CRETE REPAIR 101

HI-CRETE REPAIR 101

Vữa sửa chữa gốc xi măng một thành phần, bù co ngót
HI-CRETE REPAIR R

HI-CRETE REPAIR R

Vữa sửa chữa gốc xi măng hai thành phần
V-MAXPRO

V-MAXPRO

Hợp chất trám khe co giãn nhựa tổng hợp, đàn hồi cao