HI-CRETE

VỮA SỬA CHỮA


Vữa sửa chữa gốc xi măng, epoxy, nhựa tổng hợp, xử bề mặt khuyết tật tông, độ bám dính cao.

HI-CRETE HARD TOP GREY

HI-CRETE HARD TOP GREY

Chất tăng cứng bề mặt sàn bê tông dạng bột màu Xám
HI-CRETE HARD TOP GREEN

HI-CRETE HARD TOP GREEN

Chất tăng cứng bề mặt sàn bê tông dạng bột màu Xanh
HI-CRETE CURD-HARD

HI-CRETE CURD-HARD

Chất tăng cứng bề mặt sàn bê tông dạng lỏng, thẩm thấu vào bề mặt bê tông.