HI-CRETE

CHỐNG THẤM GỐC BITUM/ACRYLIC/PU/EPOXY


HI-CRETE FLEX-AC ECO

HI-CRETE FLEX-AC ECO

Sản phẩm chống thấm gốc Acrylic, một thành phần có độ đàn hồi cao và kháng được tia UV.
HI-CRETE FLEX-AC

HI-CRETE FLEX-AC

Sản phẩm chống thấm gốc Arcylic, một thành phần có độ đàn hồi cao và kháng được tia UV .
HI-CRETE FLEX-COAT TAR

HI-CRETE FLEX-COAT TAR

Sản phẩm chống thấm gốc Epoxy - Hắc Ín cho bê tông và cốt thếp
HI-CRETE FLEX-PRIMER

HI-CRETE FLEX-PRIMER

Sản phẩm quét lót ứng dụng cho màng chống thấm gốc Acrylic, Polyurethane.
HI-CRETE FLEX-PU ECO

HI-CRETE FLEX-PU ECO

Sản phẩm chống thấm gốc Pu - Acrylic, có độ đàn hồi cao và kháng được tia UV.
HI-CRETE FLEX-PU

HI-CRETE FLEX-PU

Sản phẩm chống thấm gốc Polyurethane, một thành phần có độ đàn hồi cao và kháng được tia UV.
HI-CRETE MEMBRANE

HI-CRETE MEMBRANE

Sản phẩm chống thấm gốc Bitum, một thành phần có độ đàn hồi cao.
MAGNUM SR

MAGNUM SR

Màng khó chống thấm dẻo gốc Bitume biến tính APP (có gia cường thêm sợi Polyester không dệt)