HI-CRETE

CHỐNG THẤM GỐC BITUM/ACRYLIC/PU/EPOXY


HI-CRETE MEMBRANE

HI-CRETE MEMBRANE

Chất chống thấm gốc bitum, đàn hồi cao
HI-CRETE FLEX-AC

HI-CRETE FLEX-AC

Chất chống thấm gốc Arcylic, đàn hồi cao và có khả năng chịu tia UV
HI-CRETE FLEX-PU

HI-CRETE FLEX-PU

Chất chống thấm gốc Polyurethane, đàn hồi cao, độ bám dính tốt và có khả năng chịu tia UV
HI-CRETE FLEX-COAT TAR

HI-CRETE FLEX-COAT TAR

Chất chống thấm kháng hóa chất gốc epoxy – than đá, ứng dụng chống thấm cho các bể chứa hóa chất.