HI-CRETE

VỮA RÓT/ GROUTING


Vữa rót gốc xi măng, cường độ cao, không co ngót thể bơm được.

HI-CRETE GROUT M45

HI-CRETE GROUT M45

Vữa bù co ngót gốc xi măng, có cường độ > 45 Mpa
HI-CRETE GROUT M65

HI-CRETE GROUT M65

Vữa bù co ngót gốc xi măng cường độ cao, cường độ sau 28 ngày > 65 Mpa
HI-CRETE GROUT M80-HS

HI-CRETE GROUT M80-HS

Vữa bù co ngót gốc xi măng phát triển cường độ sớm, cường độ sau 1 ngày > 45 Mpa và sau 28 ngày > 80 Mpa
HI-CRETE REPAIR 101

HI-CRETE REPAIR 101

Vữa sửa chữa bê tông gốc xi măng một thành phần
HI-CRETE REPAIR 102

HI-CRETE REPAIR 102

Vữa sửa chữa gốc xi măng một thành phần, cường độ và độ bám dính cao
HI-CRETE ED 731

HI-CRETE ED 731

Vữa kết dính và sửa chữa bê tông gốc epxoy, 2 thành phần
HI-CRETE ED 752

HI-CRETE ED 752

Keo kết dính và gia cường kết cấu gốc epoxy, 2 thành phần
HI-CRETE SKIM WP

HI-CRETE SKIM WP

Bột trát tường cao cấp dùng cho cả trong và ngoài nhà
HI-CRETE MOTAR M75

HI-CRETE MOTAR M75

Vữa xây, tô công nghiệp trộn sẵn gốc xi măng Mác 75, có thể phun được
HI-CRETE MOTAR M100

HI-CRETE MOTAR M100

Vữa công nghiệp trộn sẵn Mác 100 gốc xi măng, giảm co ngót, có thể phun được
HI-CRETE MOTAR M200

HI-CRETE MOTAR M200

Vữa công nghiệp trộn sẵn Mac 200 gốc xi măng, giảm co ngót, có thể phun được